8.11.2017

Inkluusio teemana eTwinning konferenssissa

eTwinningissä inkluusio nähdään ytimeltään tasa-arvokysymyksenä. Kaikilla oppilailla pitää olla yhdenvertainen oikeus korkeatasoiseen opetukseen riippumatta siitä, missä oppilas asuu, mistä hän on kotoisin tai minkälaisia erityisiä tarpeita hänellä on.

Inkluusiota ei ole se, että laitetaan kaikki oppilaat samaan luokkaan. Inkluusiota on huomioida jokaisen oppilaan erityiset tarpeet ja vahvuudet, asettaa kullekin yksilölliset tavoitteet ja tarjota kullekin riittävä tuki tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Koulun toimintakulttuurissa inkluusio liittyy moninaisuuden arvostamiseen. Moninaisuudella viitataan kaikenlaisiin eroihin kuten etninen tausta, äidinkieli, kulttuuri, sosiaalinen tausta, erilaiset oppimisvaikeudet jne. Inkluusio on aina koko koulun asia, asenne ja toimintatapa.

Inklusiivisen koulutuksen selkärangan muodostaa YK:n Agenda2030 ja erityisesti kestävän kehityksen tavoite 4: ”Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.” Alakohdassa 4.5 muistutetaan erityisryhmistä ja yhdenvertaisuudesta, että tavoitteeena on: ”Poistaa vuoteen 2030 mennessä sukupuolten eriarvoisuus koulutuksessa ja varmistaa heikossa asemassa oleville, kuten vammaisille, alkuperäiskansoille ja huono-osaisille lapsille, yhtäläinen mahdollisuus kaiken tasoiseen koulutukseen ja ammatilliseen valmennukseen.

Suomen eTwinning konferenssidelegaatio kokonaisuudessaan
Konferenssin pääluennoitsija Mark Penfold on jo 17 vuoden ajan keskittynyt opettamaan yläkouluikäisiä nuoria, jotka eivät puhu opetuskieltä (englantia). Hän kiteytti hienosti, mistä inkluusiossa on kyse: “Fitting the school around the child, not the child to the school.”

eTwinning-konferenssin Suomen delegaatioon kuuluivat mm. vuoden 2017 Suomen eTwinning-kilpailun voittajat, Ritva Metso ja Lea Smolander Kärpäsen koulusta Lahdesta.

Kokemuksia inkluusiosta eri näkökulmista


Lukuisista rinnakkaisista työpajoista Ritva osallistui kahteen inkluusiota käsittelevään. Näin hän kuvailee työpajoja: ”Dr Nandia Tomasidoun tapa opettaa hyväksymään erilaisuutta oli vertaansa vailla: työpajassaan hän osallisti ryhmämme Oscar Wilden ”Starchild” -tarinaan todella monipuolisin draaman keinoin.  Mieleen jäi myös hieno projektiesimerkki "Inclusive eTwinning" -pajasta:  Tiedettiin, että luokkaan oli tulossa oppilaaksi kuuro tyttö.  Jo reilusti ennen uuden oppilaan tuloa luokka harjoitteli miten kohdata toveri, joka ei kuule.  Opastajana heillä toimi asiantuntija, erään toisen oppilaan äiti.  Projektipartnerit opettelivat mm. viittomaan.”
Lea, Esa, Tiina ja Ritva

Lean usko inkluusioon on kärsinyt viime vuosina resurssien alasajosta ja valmistelemattomista rakenteista, jotka ovat olleet omiaan heikentämään oppilaiden mahdollisuuksia tasavertaiseen oppimiseen. Saman huolen jakoivat myös useat konferenssin panelistit. Konferenssi tarjosi kuitenkin laajemman näkökulman inkluusioon: ”Konferenssissa sainkin ilokseni huomata, että aihe inkluusio voidaan käsittää monellakin tapaa. Eniten mielestäni inkluusiota ajateltiin eri kansallisuuksien ja kulttuurien huomioimisena koulukulttuurin muutoksessa. Opetuskulttuurin muutoksesta (yhteisopettajuus, yksilöllinen oppiminen, oppimisen tuki, ryhmänhallinta, arviointi tai laaja-alainen oppiminen) ei osallistumissani pajoissa ollut puhetta.” Nämä luonnollisesti olisivat juuri niitä tärkeitä inkluusiota tukevia rakenteita.

Opettajat tekivät parin tunnin ryhmätöinä videoita annetuista aiheista. Lean ryhmä 6 teki videon inkluusiosta ja voitti keskinäisen kisan tällä teoksella:eTwinning-kirja inkluusiosta


eTwinning on julkaissut kirjan nimeltä “Building a culture of inclusion through eTwinning”. Kirjassa keskitytään inkluusion kolmeen eri ulottuvuuteen:
  1. Kuinka voittaa maantieteelliset vaikeudet, pitkät etäisyydet ja asuinpaikan syrjäinen sijainti
  2. Miten vahvistaa kulttuurien välistä ymmärrystä erityisesti koskien eri vähemmistöryhmiä ja maahanmuuttajia
  3. Kuinka vastata koulutuksen haasteisiin, kun kyseessä on oppilaiden oppimisvaikeudet ja sosiaaliset ongelmat
Kirjassa käsitellään kaikkia edellä mainittuja aspekteja ja annetaan runsaasti esimerkkejä projekteista, joissa on toteutettu inklusiivista otetta ja oppimisstrategiaa.

Voit ladata kirjan täältä: http://files.eun.org/etwinning/2017/etwinning_book_en.pdf

2.11.2017

eTwinning tarinoita juhlaseminaarissa

eTwinning juhlaseminaari - kokemuksien ja ideoiden jakoa käytännössä


Yleissivistävän koulutuksen Kansainvälisyyspäivien yhteydessä pidetyn kaksipäiväisen eTwinning seminaarin tavoitteena oli juhlia onnistuneissa projekteissa syntyneitä innostuneiden eTwinnaajien ideoita ja kokemuksia jakaen.

Uuden opetussuunnitelman toteutumista lähestyttiin laaja-alaisen osaamisen kehittämisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien näkökulmista. Näitä eTwinning tukee luontevasti projektioppimisen hyödyntäen. Tärkeitä ovat myös kielitaidon, vuorovaikutus- ja tvt-taitojen sekä eri kulttuurien kunnioituksen ja moninaisuuden arvostamisen kehittyminen kansainvälisessä yhteistyössä ja yhdessä oppimisessa.

Professori Jari Lavonen korosti Kansainvälisyyspäivien plenary-esityksessään opettajien kansainvälisen verkostoitumisen merkitystä. Tänä päivänä ammatillinen osaaminen ja kehittyminen edellyttävät opettajalta halua toimia verkostoissa, jakaa omaa osaamistaan ja ottaa vastaan uusia ideoita. IX Kansainvälisyyspäivien esitykset ja materiaalit löytyvät täältä: http://www.polkka.info/tuoreimmat_materiaalit.htmlKolme tarinaa eTwinningistä

Kolme kokenutta ja innostunutta eTwinning-opettajaa jakoi omat tarinansa juhlaseminaarin osallistujille.

Nina Ukkola 


Nina on saksan ja englannin opettaja Vatialan koulusta Kangasalta. Hän on myös tutoropettaja ja seudullisen kv-kehittäjätiimin jäsen.

Ninan eTwinning tarina from Tiina Sarisalmi on Vimeo.

Tuija Palmunen 


Tuija on kieltenopettaja Kirkonkylän koululla Mäntsälässä. Tuijalla on ollut toistakymmentä eTwinning-projektia  ja voittanut Suomen eTwinning-kilpailun.

Tuijan eTwinning tarina from Tiina Sarisalmi on Vimeo.

Sari Kallio 


Sari on musiikkiin erikoistunut luokanopettaja Raahen keskuskoulusta. Hänetkin on palkittu Suomen eTwinning-kilpailussa. Sari ei tällä kertaa päässyt mukaan seminaariin, mutta halusi jakaa tarinansa. Allekirjoittanut luki Sarin tarinan.

Sarin eTwinning tarina from Tiina Sarisalmi on Vimeo.

Lämmin kiitos kaikille seminaariin osaalistuneille ja erityisesti tarinansa jakaneille opettajille. Oppiminen on jakamista - Learning is sharing!

8.10.2017

Terveiset pohjoismaisesta lähettilästapaamisesta Islannista


Kolmisen kymmentä Islannin, Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Suomen eTwinning- lähettilästä tapasivat toisensa 6.-8.10.2017 Islannissa. Ohjelmassa oli mm. pienten projektiaihoiden (projetkit) tekoa eri luokka-asteille skandinaavislla kielillä, tietoa norjalaisten eTwinning resursseista verkossa ja tekijänoikeusasioita. Toki ehdimme myös nauttia toistemme seurasta kauniissa Islannissa. 
Verkkotyöskentelyn periaatteita ja nettietiketti

Elämäämme kuvaa jatkuva tiedon saanti ja jakaminen reaaliajassa. Tietämys yksilön oikeuksista  ja velvollisuuksista verkkotyöskentelyssä on kansalaistaitoa, jota tulee opettaa jokaisella kouluasteella. Kaikkein tärkein työkalu verkossa toimisessa on yksilön pää, ei tietokone kaikkine ohjelmineen.

1. Toisten ihmisten kunnioitus
Kunnioita toisia ja ole oma itsesi!

Yksilöllä on vapaus julkaista netissä melkein mitä vain. On hyvä opastaa lapsia ja nuoria, ettei ihan kaikkea kannata julkaista netissä. Netissä julkaisut jäävät elämään omaa elämäänsä loppuiäksi. Kuvien ja tekstien julkaisulupa tulee kysyä aina ennen julkaisua.

Koulujen välisen yhteistyöhön tehty eTwinningin TwinSpace on täysin suljettu ja turvallinen verkkoyhteisö. Oppilaiden on hyvä tietää tämä. Oppilailla on tekijänoikeus omiin töihinsä. Opettajan on myös kysyttävä oppilastöiden, kuvien ja videoiden julkaisulupa oppilaalta TwinSpaceen.

2. Tekijänoikeudet
  • Opasta oppilaita kuvien käytössä. 
  • Opasta oppilastöiden jakamisessa. 
  • Kaikilla on oikeus siteerata tekstejä, mutta alkuperäiset tekijät tulee laittaa näkyviin. 
  • Kaikilla on oikeus käyttää toisen teoksia omissa teksteissään, mutta lähde tulee merkitä.
Kuvien, videoiden ja tekstien julkaisijalla on aina tekijänoikeudet omiin tuotoksiin. Jos esimerkiksi julkaiset kuvia Facebookissa, niin Facebook omistaa kuvasi (vrt. USAn lainsäädäntö). Oppilaita kannattaa opastaa Creative Commons materiaalin jakoon ja käyttöön.eTwinniing koulut marraskuusta 2017 alkaen

Yksi vuoden tärkeimmistä eTwinning- uutisista on se, että eTwinning toiminta-alue laajennetaan opettajista kouluille kirjoittaa Opetushallituksen Yrjö Hyötyniemi infokirjeessä 6 2017. Tämä otetaan kentällä ilolla vastaan, sillä nyt on mahdollisuus hankkia tunnustusta koulutasolla. Tunnustusta siitä, että kouluna ollaan tehty jotain yhdessä. Miksi sitten kannattaa hakea eTwinning kouluksi?

  • koulu saa tunnustusta sille työlle, jota sen henkilöstö on eTwinningin puitteissa tehnyt
  • koulu profiloituu eurooppalaisuuteen ja saa siitä näkyvyyttä paikallisesti alueellisesti ja valtakunnallisesti
  • koulusta tulee malli muille alueen kouluille
 
15.9.2017

Opetushallituksen eTwinning-tiimi: Riikka ja Yrjö lähikuvassa

Suomessa eTwinningiä koordinoi Opetushallitus ja siellä erityisesti Yrjö Hyötyniemi ja Riikka Aminoff. He kertovat uusimmat eTwinning uutiset, tiedottavat tapahtumista, kutsuvat kontaktiseminaareihin, hyväksyvät hankkeet, mahdollistavat koulutukset, vastailevat kysymyksiin ja ratkovat ongelmia. Heidän ansiostaan eTwinning on paikalla aina, kun kyseessä on seminaari tai konferenssi, joka liittyy koulujen kansainvälistämiseen tai tvt:n opetuskäytön edistämiseen. 
Riikka Aminoff 

aloitti eTwinningissä viime keväänä ja kertoo, että tämä on hänelle unelmatyöpaikka. ”eTwinningin parissa pääsee käyttämään monipuolisesti taitojaan ja oppimaan uutta joka päivä, bonuksena on kansainvälinen yhteistyö. Minua motivoi se, että saan olla mahdollistamassa lasten, nuorten ja opettajien taitojen karttumista ja sitä kautta laajemmin yhteiskunnan kehittymistä avoimemmaksi.”

Riikka on asunut mm. Mwanzassa ja Fuengirolassa ja siten jo lapsena kasvanut kansainvälisyyteen. Viimeiset 30 vuotta hän on kuitenkin asunut Helsingissä. Kahden pienen lapsen äidillä ei aika käy pitkäksi, mutta kun ihan omaa aikaa on, se käytetään joogaan, lenkkeilyyn ja uimiseen.

Uusi työ on vastannut Riikan odotuksia paremmin kuin hän osasi kuvitellakaan. On ollut hienoa tehdä intensiivistä yhteistyötä eri maiden eTwinning koordinaattorien ja tukipalveluiden kanssa. ”Lähettiläiden sitoutuneisuus ja innostuneisuus ovat aivan omaa luokkaansa! Osallistuin ensimmäiseen ammatillisen kehittämisen työpajaan toukokuussa ja siellä aistin vahvan, aivan omanlaisensa yhteisöllisyyden tunteen. On ilo saada palvella edelläkävijäopettajia.” Riikka hehkuttaa.

Riikka rohkaisee opettajia verkostoitumaan:
"eTwinningissä mukana olevat opettajat ovat avoimia ja innostuvat helposti uusista asioista ja ihmisistä. eTwinningissä mahdollisuus verkostoitumiseen on tehty helpoksi ja turvalliseksi ja täydennyskouluttautuminen on maksutonta, eli palvelusta kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. Jokainen eTwinnaa omalla tavallaan. Onnellisuus syntyy jakamalla."

Yrjö Hyötyniemi 

on koordinoinut eTwinningiä Suomessa jo toistakymmentä vuotta. Hän on alun perin kotoisin Rovaniemeltä, mutta asunut jo kauan Helsingissä. Ennen Opetushallitusta Yrjö toimi eri kustantajilla oppimateriaalin tuottajana ja sitä hänen työnkuvaansa kuuluu vieläkin. Vapaa-ajalla ”on mukava kalastella kesäisin pikku puroilla ja kuunnella sääskien valloittavaa ääntä.” Konferenssimatkoilla olemme saaneet nauttia Yrjön kiinnostuksesta historiaan ja yhteiseen kulttuuriperintöömme. Parempaa matkaopasta on vaikea kuvitella.

Hauskaa eTwinningissä on Yrjön mielestä kaikki, kiinnostava ja innostava työ sekä lukemattomat kehityshakuiset opettajat. Viime vuosien aikana kansainvälisyyden merkitys on kasvanut vahvasti.
"Se ei ole pelkästään suuri mahdollisuus vaan myös opettajan keskeinen tehtävä, jonka eTwinningin avulla voi toteuttaa vaivattomasti. Tvt:n opetuskäyttö ja uudenlaiset työtavat ovat eTwinningin keskeistä antia ja ne ovat tiukasti mukana myös uusissa opetussuunnitelmissa."
eTwinningille on ominaista haistella opetuksen uusia trendejä ja toimia tulevaisuuden suunnannäyttäjänä koulutuksessa. Tämä asettaa aivan erityisiä haasteita myös koordinaattoreille. ”Samalla kun perusasiat pitää hoitaa mahdollisimman hyvin, pitää koko ajan pyrkiä seuraamaan kehitystä ja omaksua uusia asioita. Koulutuksen tulevaisuuden suuntaa on helppo arvailla, mutta vaikea nähdä. Kaikki toiminta pitää suunnitella niin, että se mahdollisimman hyvin avustaa asioita ja opettajia tulevaa kohti.” Yrjö pohtii.

Yrjön neuvo ensimmäistä eTwinning-projektiaan suunnittelevalle opettajalle on:
"Aloita pienestä, mutta pelottomasti. Yksinkertaisinkin kansainvälinen yhteistyö on oppilaille uskomattoman antoisaa. Ja muista, että päätät kaikesta itse ja jos et itse tahdo, kukaan ei pääse arvostelemaan tekemisiäsi."


Opastusta eTwiningiin Opetushallituksen eTwinning sivuilla: http://edu.fi/etwinning/opastusta
Opetushallituksen eTwinning-tiimi pitää yllä myös omaa Facebook-sivua:
https://www.facebook.com/OPHeTwinningFinland/