6.6.2017

Uusia ideoita ja samanhenkisiä kumppaneita

"eTwinning on mielen avaamista toisenlaiselle arjelle. eTwinning on oppilaita varten. Muistat varmaan opettajan, joka on inspiroinut sinua aikoinaan? Sinä olet se opettaja, sinulla on mahdollisuus vaikuttaa lasten ja nuorten elämään." (Rute Baptista, Pedagogical and professional development officer EUN/eTwinning)

Toukokuun alussa kolmen opettajan tiimi Riihikallion koulusta Tuusulasta osallistui kolmipäiväiseen ammatillisen kehittymisen työpajaan Münchenissa. Työpajan teemana oli luovuus ja kulttuuri. Tavoitteena oli saada uusia ideoita omaan opetukseen ja löytää kumppaneita syksyllä alkaviin yhteisiin projekteihin.Luovat kokeilut ja kulttuurin uudet ulottuvuudet


Elsi Kiviniemi (historia, yhteiskuntaoppi), Marjo Lähdemäki-Kempas (englanti, ruotsi) ja Suvi Romppanen (englanti saksa) olivat tyytyväisiä monipuolisen hands-on koulutuksen antiin. Työpajatyöskentely muodosti keskeisen osan seminaarin ohjelmaa. Työpajoja oli eri taiteen ja kulttuurin aloilta: kuinka oppimista voi tukea musiikkia, valokuvausta, animaatioita, liikuntaa ja draamaa hyödyntäen, miten voi luovasti yhdistää musiikkia ja kielten oppimista tai miten vähentää stressiä ja osaamispaineita komedian ja (itselle) nauramisen avulla.

Vertaisoppimista ja verkostoitumista


Kuten niin usein, antoisinta seminaaripäivinä olivat kuitenkin opettajien keskinäiset keskustelut ja verkostoituminen. Oli mahtavaa löytää samanhenkisiä opettajia eri puolilta Eurooppaa. ”On suuri etu, että pystyy luomaan henkilökohtaisen kontaktin opettajiin, joiden kanssa aikoo projekteja tehdä. Työpajoissa kollegoihin tutustui eri tavalla, kun tehtiin tiimeissä pieniä tehtäviä.” kertoo Suvi Romppanen.

Riihikallion opettajatiimi löysi useita eri kumppaneita mm. Puolasta, Ranskasta ja Eestistä ensi lukuvuonna käynnistyviin projekteihinsa. Niiden teemat liittyvät väljästi kulttuuriseen vuorovaikutukseen sekä tapojen ja perinteiden vertailuun. "Tavoitteenamme on luoda monialaista yhteistyötä mm. kielten ja historian sekä katsomusaineiden kesken." kuvailee Elsi Kiviniemi ensi lukuvuoden suunnitelmia. Matkan aikana opettajat keksivät idean tarjota yläkoulussa valinnaisaineena eTwinning-kurssia ja rehtorikin näytti ehdotukselle jo vihreää valoa.

Yhteistyöstä ja verkostoista voimaa


Monesti menestyksekäs eTwinning-toiminta koulussa on yhden erittäin sitoutuneen ja ahkeran opettajan varassa. Usein hän tuntee jäävänsä vaille tukea ja joutuvansa toimimaan yksin. Verkostoituminen monella tasolla toimii lääkkeenä. Yhteistyö ja yhteiset projektit oman koulun sisällä, tapaamiset suomalaisten eTwinning-opettajien kanssa ja vahva eurooppalainen verkostoituminen eTwinning-ryhmissä, oppimistapahtumissa ja projekteissa auttavat.


Tavoitteena eTwinning-koulu


Yksi eTwinning tämän vuoden painopisteistä on nostaa esiin ja palkita esimerkkeinä ja etujoukkona toimivia eTwinning-kouluja. ”Näissä kouluissa opettajat yhdessä koulun johdon kanssa ovat sitoutuneet edistämään innovatiivisia toimintatapoja sekä teknologian avulla että ilman sitä ja viemään eteenpäin projekti- ja yhteistoiminnallisen oppimisen sekä tiimityön periaatteita. Nämä ovat opettajia ja kouluja, jotka voivat toimia ja jo toimivatkin hyvänä esimerkkinä muille opettajille ja kouluille.” kuvailee eTwinningin pedagoginen johtaja Anne Gilleran.

Olisiko Riihikallion koulu yksi ensimmäisistä suomalaisista eTwinning-kouluista? ”Mielestämme oli tosi hyvä, että meitä oli useampi opettaja samasta koulusta. Siten pystyimme verkostoitumaan laajemmin. Myös projektien aloittaminen ja infon levittäminen omassa koulussa on helpompaa, kun ei tarvitse tehdä kaikkea yksin. Pidämme toistemme intoa yllä ja niin se toivottavasti tarttuu muihinkin opettajiin!” Suvi Romppanen hehkuttaa.7.5.2017

Schoolovision 2017

Lukuvuosi on jälleen päättymässä. Tuntuu, että aika elokuusta kesän alkuun sujuu vuosi vuodelta aina nopeammin. Omalla kohdallani tämä kevät on siinä mielessä erityinen, että vaihdan 14 vuoden jälkeen työpaikkaa. Haikeutta on siis ilmassa! Muutos on lähtöisin itsestäni, joten olen samalla myös innoissani tulevasta. eTwinningiä ajatellen on hauskaa päästä tekemään töitä uudessa koulussa, uusien oppilaiden kanssa. Pääsen luvan kanssa kierrättämään vanhoja, hyviä projekti-ideoitani ja myös jakamaan osaamistani ja intoani kansainvälisten projektien toteuttamisesta.

Nykyisellä koululla viime viikkoja on leimannut Schoolovision 2017 -projektiin liittyvä tohina. Kyseessä on jo vuosikausia toistunut laulukilpailu, jossa osallistujat etsitään  eTwinning-sivujen kautta. Tosin moni koulu on jatkanut oman maansa edustamista vuodesta toiseen, eikä uusia kumppaneita ole tarvinnut etsiä paljoakaan. Monesti onkin ihan fiksua ja omaa elämää helpottavaa toteuttaa samoja projekteja uudelleen, joko vaihtaen yhteistyötahoja tai sisältöjä.

Schoolovision-kilpailussa kussakin maassa valitaan yhdellä koululla laulu, harjoitellaan ja äänitetään se, sekä luodaan sen ympärille musiikkivideo. Me saimme säveltäjältä luvan käyttää Jussi Rasinkankaan Tapio-laulua. Lähettipä hän jopa taustanauhan käyttöömme. Kilpailussa laulajien täytyy olla alakouluikäisiä oppilaita, mutta musiikki voidaan muuten luoda miten vain.

Viime perjantaina ilmestyivät viimeisetkin videot projektin sivuille. Alkavalla viikolla kaikilla osallistujakouluilla katsotaan kaikki videot läpi ja pisteytetään ne. Meidän videomme on mukavan kotikutoinen moniin muihin verrattuna, enkä odotakaan suuria kilpailun lopputulokselta. Mutta se ei haittaa! Videon valmistelu kaikkine osa-alueineen työllisti kaikki opettajamme ja oppilaamme eri tavoin, joten tämä oli yhteistyötä parhaimmillaan.

Tässä vielä kooste tämän vuoden videoista:


Schoolovision 2017 wrap-up from FSK on Vimeo.

9.4.2017

eTwinning osana opiskelijoiden liikkuvuutta

eTwinning on osa Erasmus+ ohjelmaa. Usein koulujen välisissä Erasmus+ KA2-projekteissa on mukana myös eTwinning. Keväällä järjestettiin eTwinningin oppimistapahtuma, jossa harjoiteltiin, miten yhdistetään eTwinning ja Erasmus+ KA1-projekti, joka on tarkoitettu opiskelijoiden ja henkilökunnan pitkäaikaiseen liikkumiseen toiseen maahan. Tästä saimme idean portugalilaisen kumppanini Patrician kanssa perustaa projekti, jossa yhdistetään eTwinningin mahdollisuudet  opiskelijoiden lähtiessä kehittämään osaamistaan ulkomaille.
 Kuva 1. Portugalilaiset opiskelijat kertovat kokemuksistaan työssäoppimisesta Suomessa Levillä järjestetyssä Opetushallituksen seminaarissa huhtikuussa 2017. Oikealla Itävallasta edellisenä päivänä kotiutunut suomalainen opiskelija.


Työskentelen Lapin matkailuopistossa matkailualan opettajana ja opiskelijani ovat 15-57-vuotiaita. Kymmenen opettajana olovuoteni aikana joka vuosi joku yleensä muutama opiskelija on halunnut lähteä hankkimaan kokemusta ja osaamista ulkomaille. Rohkaisen heitä lähtemään ulkomaille, koska olisin itsekin aikanaan halunnut lähteä ulkomaille ja rakkain harrastukseni on matkailu ja uusiin kulttuureihin tutustuminen. Olen huomannut, miten hyödyllistä toisten kulttuurien tunteminen on niin opettajan työssä kuin oppaana työskennellessäni.

Päätin portugalilaisen opettajakollegani kanssa perustaa eTwinning-projektin opiskelijoille, jotka lähtevään ulkomaille työssäoppimaan. Keväällä 2017 saapui viisi opiskelijaa Portugalista Leville kahdeksi kuukaudeksi työssäoppimaan. Ensi syksynä lähtee kaksi opiskelijaa Kittilästä kohti Portugalia ja Vila Nova de Milfontesia, jossa he työskentelevät paikallisessa surffikoulussa matkailupalveluja totetuttamassa. Meilläpäin surffikouluja on vähän vähemmän, vaikka ohjelmapalvelutarjonta onkin tosi laajaa. Atlantin aallot ja hiekka tulevat tutuiksi lappilaisille opiskelijoille lumen sijaan.

Kuva 2. Atlantin aallot odottavat suomalaisopiskelijoita
Portugalin länsirannikolla Vila Nova de Milfontesissa.


Portugalilaiset opiskelijat eivät olleet matkustaneet paljon ennen Suomeen tuloa. Suurin osa oli lentokoneessa ensimmäistä kertaa ja lumikin oli uusi elementti. Kerrottavaa ja raportoitavaa on siis paljon puolin ja toisin.
Kuva 3. Tatiana ja Daniel ensimmäistä kertaa suomalaisessa kaupassa.
Kuva 4. Portugalilaiset opiskelijat ovat tutustuneet erilaisiin aktiviteetteihin Levillä. Danielin kommentti reissun jälkeen oli: ” I loved snowmobiling, it was amazing!”

Projektin tarkoituksena on kerätä yhteen paikkaan kansainväliseen vaihtoon liittyvä materiaali. eTwinningin Twinspacesta opiskelija löytää kaiken tarvitsemansa tiedon hakuprosessiin ja itse liikkuvuuteen liittyen. Paperityötä on puolin ja toisin paljon ennen kuin kukaan lähtee varsinaisesti vielä minnekään. Twinspaceen kerätään opiskelijoiden kokemuksia – kuvia, videoita, raportteja – liikkuvuuden ajalta ja siellä on myös foorumi, jossa voi kysellä kumppanimaan opiskelijoilta ja ohjaajilta niitä ns. tyhmiä kysymyksiä. Live eventia ja live chatia voidaan käyttää yhteydenpitoon opiskelijoiden ja opettajien ja opiskelijoiden ja oman opiskelijaryhmän välillä.

Kuva 5. Opiskelijat valmistautuvat illan cocktailtilaisuuteen Wellevissä huhtikuussa 2017. Opiskelijat vasemmalta portugalilainen Daniel, itävaltalainen Kesi ja suomalainen Erica.

Näin kevään korvalla on hyvä aika suunnitella ensi syksyn projekteja. Opettajat ovat vielä töissä ja useissa kouluissa suunnitellaan ensi vuotta.


Mari Jokela - eTwinning lähettiläs ammatillinen koulutus Kittilä

1.3.2017

Monialaisuus (eTwinning) oppimisprojektien ytimessä

Uusien opetussuunnitelmien myötä tavoitteena oppimisessa ja koulun toimintakulttuurissa on laajempi yhteistyö ja monipuolisempi näkökulma opittaviin asioihin ja ilmiöihin. Kun ilmiöitä tutkitaan tosi elämän kontekstissa, käsitteet ja kaavat muuttuvat todellisuudeksi ja monimutkaisetkin asiat tulevat ymmärrettävämmiksi ja merkityksellisemmiksi. Autenttinen oppiminen johtaa luonnostaan asioiden tutkimiseen osana maailmaa, monialaisesti eri oppiaineiden näkökulmista.

Toisin kuin usein ajatellaan, monialaisuus tuo väljyyttä opetussuunnitelman toteuttamiseen ja tarjoaa mahdollisuuden oppia monia asioita yhtä aikaa. Kun yleensä edetään yhden oppiaineen tavoitteiden mukaisesti erilaisia sisältöjä käsitellen, monialaisessa projektioppimisessa tavoitellaan yhtäaikaisesti useiden eri oppiaineiden tavoitteita. Esimerkiksi itse toteutettujen kyselyiden tuloksiin voivat yhdistyä laajemmat yhteiskunnalliset ilmiöt, eettinen pohdinta sekä kielellinen ilmaisu, vuorovaikutus ja esittäminen (= matematiikka, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustieto, suomen kieli ja vieras kieli).

Käytännössä siis valitaan oppilaitten kanssa teema, ongelma tai ilmiö, jota lähdetään yhdessä tutkimaan. Sen jälkeen voi miettiä, mitkä oppiaineet ja minkälaiset oppimisaktiviteetit ja projektioppimisen vaiheet teeman käsittelyyn halutaan sisällyttää. Kun kokonaisuus alkaa hahmottua, kannattaa kaivaa uudesta opetussuunnitelmasta oppiaineitten tavoitteet ja sisällöt sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteet esille ja tutkia, mitä konkreettisia tavoitteita oppimisprojekti tukee. Kun ne kirjoittaa auki projektisuunnitelmaan, on helppo huomata, että monet eri oppiaineiden tavoitteet tukevat toisiaan ja niitä kohti on järkevämpää ja luontevampaa kulkea yhtä aikaa kuin peräjälkeen.

Tasa-arvokasvatus


Yksi esimerkki hyvin ajankohtaisesta ongelmasta ja projektioppimisen mahdollisesta teemasta on sukupuolten välinen tasa-arvo. Kaikilla kouluilla pitäisi olla tällä hetkellä ajantasainen tasa-arvosuunnitelma, joka edellyttää tasa-arvoon liittyvien teemojen käsittelyä, stereotypioiden purkua ja tasa-arvoisuutta edistävän toimintakulttuurin tukemista. Tasa-arvo on myös Euroopan ja globaalista näkökulmasta erittäin ajankohtainen aihe nyt, kun viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet sukupuolten välisten erojen kääntyneen monella alueella uudestaan kasvuun.

Viime syksynä suunnittelin ja rakensin monialaisen tasa-arvokasvatusta tukevan projektisuunnitelman ”Tytöt leikkivät kotia, pojat ajavat autoilla?” erityisesti eTwinning-hankkeiden käyttöön. Projektiaihiota voi kuitenkin soveltaa eri ikäluokille ja toteuttaa myös ilman eurooppalaista kumppania. Kokonaisuuden voi toteuttaa pitemmän ajan kuluessa ja voi myös valita toteuttaako kaikki eri aktiviteetit vai vain osan niistä.
Tytöt leikkivät kotia, pojat ajavat autoilla? - projektisuunnitelma
Girls play with dolls, boys play with cars? - project plan

Kielikasvatus 


Toinen, uuden opetussuunnitelman kannalta kiinnostava eheyttävä teema on kielikasvatus. Se nousee esille ”Tytöt leikkivät kotia, pojat ajavat autoilla?” projektisuunnitelmassa (sukupuolisesti värittyneet sanat), mutta vielä vahvemmin laatimassani ”Monta tarinaa maailmasta” -oppimissuunnitelmassa. Siinä on tavoitteena opetella katsomaan maailmaa eri näkökulmista ja tarkastella kriittisesti omia tulkintojamme, jotka määräytyvät kulttuurisesti ja ovat oman kielemme muokkaamia.

Projektin aikana tehdään pieniä aktiviteetteja, jotka havainnollistavat kielen, kulttuurin ja ympäröivän maailmaa koskevien tulkintojen kirjoa. Erityisen silmiä avaava on The Danger of a Single Story” -video, jossa havainnollistuu, miten vahva merkitys kielellä ja tarinoilla on tulkitessamme ympäristöämme.
Monta tarinaa maailmasta - projektisuunnitelma
Many Stories of the World - project plan

Monialainen lähestymistapa avaa myös opettajalle uudenlaisen maailman. Kun siihen liittää vielä kansainvälisen yhteistyön tuoman monikulttuurisen ulottuvuuden laaja-alainen osaaminen kehittyy huimin harppauksin: ajattelun taidot, vuorovaikutustaidot, monilukutaito, tvt-taidot sekä osallisuus ja halu vaikuttaa omaan ympäristöön. Uusi opetussuunnitelmamme avaa polkuja tulevaisuuteen ja merkitykselliseen oppimiseen.

10.2.2017

Intressanta erfarenheter

Hittade det här intressanta inlägget om hur en lärare kommit i kontakt med eTwinning och jobbat med detta i en helt vanlig klass.
/Siw

26.1.2017

Tämän vuoden ketjureaktio

Jännitämme luokkani kanssa kovasti ensi maanantaina selviävää sijoitustamme mahtavassa eTwinning-projektissa "The European Chain Reaction 2017". Kouluni on jo viidettä kertaa mukana rakentamassa mahdollisimman hienoa ketjureaktiota ja sitä kautta osallistumassa parin-kolmenkymmenen, vuodesta riippuen, eri maista olevien koulujen väliseen kilpailuun parhaan ketjun rakentamisessa!

Ensi maanantaina, 30.1., Suomen aikaa puolilta päivin, projektin nettisivulle ilmestyy belgialaisten oppilaiden opettajansa kanssa nauhoittama video, jossa osallistujien sijoittuminen  ilmoitetaan viimeiseksi jääneistä alkaen. Joka vuosi on ollut todella jännittävää odottaa, milloin Suomi mainitaan ja sitä kautta sijoitus selviää. Ihan hyvin meillä on mennyt, viides sija taitaa olla paras tulos.

Projekti  etenee niin, että syksyllä etsitään osallistuvat koulut. Projekti on niin hieno, että hyvin usein samat koulut jatkavat vuodesta toiseen. Ennen joululomaa kullakin koululla kuvataan jotenkin ketjureaktioajatusta hyödyntävä video, jolla osallistuvat oppilaat esittäytyvät. Me teimme tänä vuonna omamme vähän eri tavalla kuin aiemmin. Kuudesluokkalaiset tekivät itsestään avattaret netissä. Laitoimme ne sitten videoon peräkkäin. Siltä osin panoksemme ei tänä vuonna ollut kovin kummoinen. Murrosiän alkaessa kynnys esiintyä omana itsenään videolla taitaa olla kasvanut...


Sen sijaan varsinaiseen ketjureaktioon panostimme. Oli upeaa nähdä oppilaiden innostus. Aloitimme suunnittelun jo lokakuussa ja ideoita alettiin kerätä ilmoitustaululle. Ehdotuksissa alkoi näkyä kemiaa, fysiikkaa, vanhoja ideoita uudistettuina ja ihan uusia ajatuksia. Ideoita etsittiin paljon internetistä. Yhden oppilaan kemisti-äiti oli hienosti apuna tyttärelleen.

Varsinainen rakentaminen alkoi kevätlukukauden alussa. Ensimmäisen kouluviikon aikana toimme kaikki kaikenlaista sälää luokkaan ja tarvikkeita kerättiin myös koululta. Toisen viikon maanantai pyhitettiin rakentamiselle. Oppilaat miettivät ensin, minkälaisen tilan kukin tarvitsisi. Sen jälkeen kukin alkoi rakentaa yksin tai ryhmässä omaa pätkäänsä. Koko ajan piti myös miettiä, miten eri osat saadaan liittymään toisiinsa. Ryhmätyötaidot, pitkäjänteisyys, suunnitelmallisuus, pettymyksen sietokyky, tyytyväisyys itseensä... kaikki nämä näkyivät ja kehittyivät.

Kuvaus tapahtui toisen kouluviikon tiistaina. Siivojalle oli edellisenä iltapäivänä jätetty ovelle lappu, jossa kehoitettiin jättämään siivous väliin. Ketjureaktiota ei sopinut mennä tönimään...

Oppilaani ovat moninaisten projektien myötä oppineet myös hyviksi kuvaajiksi. Kuvakulmia mietittiin ja varmistettiin, että ketjureaktion jokainen vaihe tulisi kuvattua ainakin kahdesta suunnasta. Pieleenhän ensimmäinen otos meni, melkein jokainen osa ketjua meni sekaisin. Siinä sitten nostettiin kaikki taas pystyyn ja yritettiin uudelleen.

Editoinnin jälkeen pystyimme lataamaan projektin nettisivulle ihan hienon videon.


Määräpäivän jälkeen kaikissa osallistujakouluissa katsottiin kaikki videot (yhteensä tänä vuonna 23) ja pisteytettiin ne. Kauneus on katsojan silmässä ja joskus ei osaa sanoa, mikä milloinkin vetoaa äänestäjiin. Joskus voittajaksi valikoituneet videot ovat olleet ehkä enemmänkin hauskoja kuin teknisesti vaativia. Mutta tuomarit ovat alakouluikäisiä lapsia, joten ei pidä mennä moittimaan! Ja ei tuo sijoittuminen kilpailussa ole kuitenkaan se pääasia.

Mutta ajatelkaa miten hieno idea tämä on! Ensin rakennetaan oma ketjureaktio ja sen jälkeen arvioidaan muiden. Jokainen ymmärtää siinä vaiheessa, miten työläs prosessi on muillakin ollut ja osaa arvostaa haastavia juttuja.

Eniten meidän koululla pisteita saanut maa sai sitten 22 pistettä ja vähiten pisteitä kerännyt vain 1. Pisteet lähetettiin sähköpostilla Belgiaan, jossa tämän projektin vetäjä asuu. Ja hän siis videoi luokkansa kanssa tulokset.

Tämä oli nykyisen luokkani viimeinen ketjureaktio. Ilmassa on ollut vähän haikeutta, mutta toisaalta tänä vuonna oltiin valmiita näkemään vaivaa. Kävi maanantaina sitten miten kävi, on tämä ollut jälleen erittäin hieno eTwinning-kokemus.


Mitä jos tänä vuonna opiskelisin jotain uutta ja kehittäisin itseäni ammatillisesti?

Uusi vuosi, uudet haasteet


Opettajan työ on muuttunut viime vuosina paljon, ja tulee muuttumaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Samalla kun meidän opettajien pitäisi oppia uusia toimintatapoja, rahaa täydennyskoulutukseen on yhä vähemmän. Miten osallistua täydennyskoulutukseen, jos siihen ei voi käyttää resursseja?

Minulla on sinulle vastaus: Etwinningin oppimistapahtumat (Learning events)

Oppimistapahtumat ovat lyhyitä noin kahden viikon tapahtumia, joissa oppiminen tapahtuu verkossa (Learning lab). Oppimistapahtumia järjestetään ympäri vuoden ja jokaisella tapahtumalla on oma teema. Mikä työnantajan kannalta parasta, ne ovat osallistujille maksuttomia.

Teemat vaihtelevat vuosittain, mutta samoja teemoja on vuodesta toiseen ja mukaan tulee aina uusia, ajankohtaisia teemoja. Itse olen osallistunut kursseille, joissa kansainvälisessä ryhmässä olemme opiskelleet erilaisia työkaluja (web 2.0 tools), miten saavuttaa laatumerkki ja miten opetusta voi siirtää luokkahuoneen ulkopuolelle.

Oppimistapahtumissa on yksi tai useampi kouluttaja eli moderaattori, joka on oma alansa asiantuntija ja kokenut eTwinnaaja. Uuden asian opiskelun lisäksi olen tutustunut kursseilla uusiin kollegoihin ympäri Eurooppaa. Tietyn teeman lisäksi omat pedagogiset, tieto- ja viestintätekniikka- sekä kielitaitoni ovat parantuneet.

Kevään oppimistapahtumat starttaavat lähiviikkoina, joten nyt on hyvä aika suunnitella omaa ammatillista kehittymistä. Tällä hetkellä siellä on jo esillä tulevien viikkojen oppimistapahtumat

Teaching Remembrance and the First World War 1.-10.2.2017
3Cs in eTwinning Projects Through 2.0 Web tools 6.-10.2.2017
Cooperative learning and assessment 15.-26.2.2017

Kevään aikana tulee lisää oppimistapahtumia, joten kannattaa käydä välillä kurkkaamassa tarjontaa. Löydät kevään oppimistapahtumat ja ilmoittaudut niihin näppärästi eTwinning Livessa kohdassa ammatillinen kehittyminen.

Ja lopuksi muistutus “Nopeat syövät hitaat!”

Ilmoittaudu oppimistapahtumaan heti, kun ilmoittautuminen alkaa. Usein ne ovat niin suosittuja, että paikat varataan parissa päivässä. Eurooppalaiset opettajat eTwinningissä ovat aktiivista väkeä!

Mari Jokela, eTwinning-lähettiläs, ammatillinen koulutus, Lappi